skip to Main Content

Met deze module kunt u:

  • Meerdere bedrijven inrichten.
  • Per bedrijf kunt u aangeven wie geautoriseerd is.

Nadat de module Multi Company is aangeschaft verschaft Yoomn een sleutel waarmee de beschikking wordt verkregen over de noodzakelijke programmatuur voor het registreren van meerdere bedrijven.

Vervolgens zal iedere nieuwe gebruiker aan een bedrijf worden gekoppeld.

Een gebruiker krijgt alleen de gegevens te zien van het bedrijf waaraan hij/zij is gekoppeld.

Multi Company

Back To Top