skip to Main Content

Informatie over de contracten kan op een aantal manieren worden verkregen:

  • via de zoek & filter functies
  • via het overzicht contracten
  • via de standaard overzichten
  • via de grafieken

Zoeken & filters

Met de standaard functionaliteit Zoeken & Filters wordt bepaalt welke gevens op het scherm verschijnen.

Zo kan worden ingesteld dat alleen de contracten aangegaan met een bepaalde relatie worden getoond.

Een filter kan over meerdere rubrieken worden ingesteld en eventueel worden opgeslagen.

Zo kan b.v. worden ingesteld dat alleen de verstuurde berichten in de maand juli worden getoond.

Overzicht contracten

Met het overzicht van de contracten kunt u direct zien welke contracten kritiek zijn en dus aandacht nodig hebben.

A.d.h.v de gekleurde achtergrond in kolom ‘Deadline’ kan worden gezien wat de status van het contract is t.o.v. de deadline:

Rood    = verlopen

Oranje = kritiek

Geel      = 0pletten

Deze tabel kan worden geëxporteerd naar EXCEL.

Standaard overzichten

Met de opgenomen standaard overzichten krijgt u een goed beeld van alle contracten.

Grafieken

Naast de overzichten geven ook de Grafieken in één oogopslag de nodige informatie over de contracten.

Als met de muis over de grafiek wordt gegaan dan wordt het aantal contracten getoond.

Naast deze grafiek wordt een tabel getoond met daarin enkele gegevens die belangrijk zijn voor het overzicht.

In deze grafiek kunt u in één opslag de waarde per status van de contracten zien.

Als met de muis over de grafiek wordt gegaan dan wordt de totale waarde van de bijbehorende contracten getoond.

Naast deze grafiek wordt een tabel getoond met daarin enkele gegevens die belangrijk zijn voor het overzicht.

De bijbehorende tabellen kunnen worden geëxporteerd naar EXCEL.

Informatie

Back To Top