skip to Main Content

Een contract is een schriftelijke overeengekomen afspraak.

Elk bedrijf heeft vele contracten gesloten en deze contracten zullen her en der door de organisatie zweven.
Of het nu gaat om koopcontracten, servicecontracten en facilitaire contracten maar ook om samenwerkingsovereenkomsten, het is belangrijk om deze beheersbaar te maken door al deze documenten centraal op te slaan.

Met het Contract Control heeft u overzicht over alle contracten. U heeft dus  op ieder moment inzage in de contracten.
Ook kunt u met dit systeem, op een eenvoudige wijze, berichten invoeren en deze op ieder moment automatisch laten versturen naar meerdere personen.

Met Contract Control van Yoomn houdt u de controle over de contracten.

Probleem

In de praktijk zien we dat veel organisaties moeite hebben met het beheer van de contracten, enkele voorbeelden zijn:

 • De contracten zweven her en der door de organisatie. Met name bij accountantscontrole dient er een aansluiting te zijn met de facturen.
 • Er is geen centraal overzicht en geen centrale opslag.
 • Geen inzage over de afloop van het contract zoals
  – Opzegtermijn
  – Wijze van opzeggen
 • Er is geen koppeling met een digitaal document.
 • U heeft niet, op ieder moment, inzage in de contracten.

Oplossing

Met Contract Control van Yoomn krijgt u:

 • Berichten verkeer met automatische signalen zodat u op het juiste moment de juiste signaleringen krijgt zoals over:
  – Afloop contract
  – Opzegtermijn nadert
  – Contract is afgesloten
 • Vrije inrichting van de berichten (signalen).
 • Ook de bijlagen zoals het gescande contract kunnen worden opgeslagen en opgeroepen.
 • Voldoende informatie over de contracten.

Contract Control bestaat uit 3 modules

makkelijk en overzichtelijk, alles in 1 systeem

Naast de registatie van contracten kunt u:

 • Een uitgebreide autorisatie invoeren
 • Contracten automatisch laten verlengen
 • Een collectieve adres wijziging doorvoeren
 • Eén of meerdere digitale documenten aan een contract koppelen
 • Naast een hoofdcontact, meerdere subcontracten invoeren
 • Financiële gegevens koppelen

makkelijk en overzichtelijk, alles in 1 systeem

Met Contract Control bespaart u, op korte en lange termijn veel onnodige kosten.

Contract Control

Back To Top